Editörden

Sevgiye durak açtık.

Duvarlarını, zamanın ve sonsuzluğun zırhıyla ördük.

Öyle bir durak ki bütün insanlığın bir yürekte atmaya başladığı, güzeli gördüğü, iyiyi anladığı, beklemelerin heyecana sarıldığı gencecik bir durak.

Kıyıları tükenmiş sözlere can olduk, noksanı tam eylemeye niyet biçtik.

Öfke, nefret gibi kötü duygulardan çokça cimri; dünyanın en güzel, Allah’ın insana zuhur ettiği ilk duygu: Sevgide de çokça cömert olalım istedik.

Unutmadık ki insan sevgisi kadardı.

Sevgimiz kadardık.

Sevgimiz kadarız.

Bizim durağımızdan tüm okuyucularımıza;

Çokça hürmet, çokça sevgi..